דף ראשי | בנימין רדצ'בסקי | רונית רגב | מרים ברטוב | יהודית מרקוס | עפרה רגב | נמרוד רגב

Main Page | Benjamin Radzewski | Ronit Regev | Mariam BarTove | Judith Markus | Ofra  Regev | Nimrod Regev

יהודית מרקוס בעת מלחמת העולם השנייה-הטלאי הצהוב רקום על הבגד.

Judith Markus durant la deusieme guerre mondiale  l'etoile jaune est racomodee sur le vetement.

     

  

      For comments – Ilan Regev, +972-9-9587974, +972-54-4340843

Family Site, Family Site Email