דף ראשי | בנימין רדצ'בסקי | רונית רגב | מרים ברטוב | יהודית מרקוס | עפרה רגב | נמרוד רגב

Main Page | Benjamin Radzewski | Ronit Regev | Mariam BarTove | Judith Markus | Ofra  Regev | Nimrod Regev

משטרת המחוז                     פריז, 8 למאי 1941

מר גלר יואל

PASSAGE JEANNE D'ARC – SAINT OUEN        

27.11.1920

מוזמן להתייצב, באופן אישי, מלווה בקרוב משפחה או ידיד ב- 14  למאי 1941

בשעה 7:00 בבוקר במשרדי מחוז SAINT OUEN , לבחינת מעמדו.

הנך מתבקש להצטייד בתעודת זהות.

 אדם שלא יתייצב ביום ובשעה שנקבעה, צפוי לעונשים החמורים ביותר.

 

מפקח המשטרה

נא להביא הזמנה זו.

 

 

 For comments – Ilan Regev, +972-9-9587974, +972-54-4340843

Family Site, Family Site Email