דף ראשי | בנימין רדצ'בסקי | רונית רגב | מרים ברטוב | יהודית מרקוס | עפרה רגב | נמרוד רגב

Main Page | Benjamin Radzewski | Ronit Regev | Mariam BarTove | Judith Markus | Ofra  Regev | Nimrod Regev

מחנה שהייה PETHIVIERS

תעודה שהייה

אני החתום מטה, מפקד מחנה מעצר אזרחים PETHIVIERS  במחוזLOIRE  , מאשר שמר GELLER JULES  המתגורר ב SAINT OUEN (SEINE) 7 PASSAGE JEANNE D'ARC

שוהה במחנה מאז 14 למאי 1941 וזאת לתקופה בלתי מוגבלת.

 

פיטיביה ,  7 ליולי 1941

מפקד המחנה

   

 For comments – Ilan Regev, +972-9-9587974, +972-54-4340843

Family Site, Family Site Email