דף ראשי | בנימין רדצ'בסקי | רונית רגב | מרים ברטוב | יהודית מרקוס | עפרה רגב | נמרוד רגב

Main Page | Benjamin Radzewski | Ronit Regev | Mariam BarTove | Judith Markus | Ofra  Regev | Nimrod Regev

MEMOIRES

זיכרונותיה

VISITE DE LA FAMILLE EN ALLEMAGNE

נסיעה לביקור משפחתי בגרמניה

JUDITH MARKUS PENDANT LA 2EME

     GUERRE MONDIALE

יהודית מרקוס בעת מלחמת העולם

    השנייה

CAMP DE PITHIVIER

מחנה המעצר פיטיבייה בצרפת

L'ETOILE JAUNE

הטלאי הצהוב

CONVOCATION DE YOEL GELLER

זימונו של יואל גלר

CARTE DE SEJOUR DE YOEL GELLER

     A PITHIVIER

תעודת שהייה של יואל גלר במחנה

    פיטיבייה

DERNIERE LETTRE DE YOEL GELLER

     DU CAMP

מכתבו האחרון של יואל ממחנה

    פיטיבייה בצרפת

DERNIER MESSAGE DE YOEL GELLER

המסר האחרון מיואל גלר

FAUSSE CARTE D'IDENTITE AU NOM

     DE JACQULINE GAUTHIER

תעודת זהות מזויפת על שם

    ז'אקלין גוטייה

FAUSSE CARTE DE NAISSANCE AU NOM

     DE JACQUELINE GAUTHIER

תעודת לידה על שם ז'קלין גותיה

CONTRAT  DE LOCATION

חוזה שכירות על שם ז'אקלין גוטייה

CARTE D'IDENTITE AVEC LE TAMPON

     DE LA VILLE DE MOULIN

תעודת זהות לאחר מעצרה

    של יהודית

FAUSSE CARTE D'IDENTITE AU NOM

     DE MME ANNA GELLER

תעודת זהות מזויפת לאנה גלר

CARTE DES FORCES FRANCAISES

     DE L'INTERIEUR ET LE BANDEAU FFI

תעודת לוחם לשחרור פריז

    והתג המזהה

LE CANARD

ברווז "צעצוע"

LE CANARD A L'EXPOSITION

     EN ALLEMAGNE

הברווז מוצג בתערוכה בגרמניה

CARTES D'APPROVISIONEMENT

תלושי מזון בעת הכיבוש הנאצי

LETTRES DE RECOMMENDATION POUR

     L'OCTROI DE LA CROIX DU COMBATTANT

המלצות להענקת אות הלוחם

    בנאצים

CARTE DE COMBATTANT

תעודת לוחם בנאצים מטעם

    ממשלת צרפת

CARTE DE COMBATTANT VOLONTAIRE

     DE LA RESISTANCE FRANCAISE

תעודת מתנדב למחתרת

    הצרפתית מטעם ממשלת צרפת

ATTESTATION – MEMBRE

     DE LA RESISTANCE

אישור השתתפות במחתרת

DECORATION PAR LE GOUVERNEMENT

     ISRAELIEN DU COMBATTANT CONTRE

     LES NAZIS

אות הלוחם בנאצים מטעם

    מדינת ישראל

ARTICLES DANS LA PRESSE EN ISRAEL

     ET A BOSTON, U.S.A.

כתבות בעיתונים

 For comments – Ilan Regev, +972-9-9587974, +972-54-4340843

Family Site, Family Site Email