חוזה שכירות על שם ז'אקלין גוטייה
דף ראשי |  בנימין רדצ'בסקי |  רונית רגב |  מרים ברטוב |  יהודית מרקוס |  עפרה רגב |  נמרוד רגב

Main Page |  Benjamin Radzewski |  Ronit Regev |  Mariam BarTove |  Judith Markus |  Ofra  Regev |  Nimrod Regev

חוזה שכירות על שם ז'אקלין גוטייה

דירה שבה הסתירה יהודית את כל חפצי משפחתה ובהמשך לאחר שמקום מחבואם של בני המשפחה הופגז שמשה דירה זו מקום מסתור חליפי.


     Ilan Regev, +972-54-4340843

Email To