ביקור משפחתי בגרמניה
דף ראשי |  בנימין רדצ'בסקי |  רונית רגב |  מרים ברטוב |  יהודית מרקוס |  עפרה רגב |  נמרוד רגב

Main Page |  Benjamin Radzewski |  Ronit Regev |  Mariam BarTove |  Judith Markus |  Ofra  Regev |  Nimrod Regev

המלצות ראשי המחתרת היהודית בצרפת להענקת אות הלוחם בנאצים מטעם ממשלת צרפת ליהודית

משרדי הממשלה ליד מיניסטריון ההגנה אחראי על ארגון וותיקי המלחמה

ה צ ה ר ה

ממולא בהתאם לחוק מתאריך יולי 1979

לשם הגשת בקשה    תעודת לוחם מתנדב במחתרת

בהתאם לסעיף 4 תקנה 75 725 מ- 6 לאוגוסט 1975

תעודת לוחם

סעיף A137 לחוק פנסיה צבאית נכים ונפגעי מלחמה

הצהרה משך תקופת פעילות במחתרת

 

מ ב ק ש :

שםמרקוס לבית גלר כינוי ז'קלין גותיה

שם בעלה מרקוס

שם פרטייהודית

תאריך ומקום לידה :   23.4.25 במץ (מוזל)

כתובת נוכחית:  רח' צה"ל 4 , פתח תקווה, ישראל

עד

שם :גרעין (גרין)  כינוי: טוני

אביר לגיון הכבוד

שם פרטי : נתנאל

כתובת נוכחית: רח' אורים 10, חולון, ישראל

תפקיד שבוצע במחתרת : דרגת לויטננט

תנועה: הארגון היהודים למאבק

אזור: פריז, ליון , גרנובל, אנסי, פריז

מעיד ביושר שהייתי באופן אישי וישיר עד לפרטים בהם השתתפה הגב' יהודית גלר ( ז'קלין גותיה)

 

פרוט העובדות:

תאריך כניסה למחרת : אוקטובר 1943

שם התנועה: הארגון היהודי למאבק  O.J.C.

שם אחראי: טוני גרין, נשיא משנה של יוצאי המחתרת היהודית בצרפת.

 

פרט את הפעולות (ציין את המקומות והתאריכים):

יהודית גלר (ז'קלין גותיה במחתרת) הוצגה בפני על ידי חבר באוקטובר 1943 בשעה שהתחלתי בארגון אגף מסמכים מזויפים עבור הארגון היהודי למאבק באזור הצפוני של פריז.

יהודית הייתה אז כבר פעילה במחתרת בסנט-אוון אבל איבדה את הקשר עם האחראים עליה.. לקחתי מיד את הנערה הצעירה תחת פיקודי ומאז ועד לשחרור פריז היא שירתה באגף מסמכים מזויפים שהיה תחת פיקודי וכן ביחידת שרון-נויוויל שהוקם במרס 1944.

היא מילאה אין ספור משימות, הברחת מסמכים מזויפים וחותמות מזויפות, הברחת נשק מאזור הדרום (ליון) לפריז ולהפך. היא הייתה פעילה בגיוס אנשי מחתרת עבור יחידת CORPS – FRANC  וכן במציאת מקורות אספקת מסמכים מזויפים. במיוחד באזור MAYENNE-LOIRE . היא ביצעה משימות מסוכנות עבור מוריס קשו (לבנברג) שיה אחראי על מחלקת המסמכים המזויפים של ה- L.M.N. בפריז (נעצר ועונה למוות על ידי הגסטאפו) ועבור LIEUTENANT LUCIEN RUBEL סגן אחראי של יחידת CORPS-FRANC באזור CHARCOT-NEUILLY .

היא היתה אשת קשר בעת ביצוע משימות צבאיות לפני השחרור של צרפת וכן בעת הקרבות לשחרור פריז. בעל אומץ ונחישות.

ב-16 למאי 1944 נעצרה על ידי הגרמנים בגבול שבין שני חלקי צרפת בעיר MOULIN בעת שנשאה תעודות זהות ותלושי מזון מזויפים עבור המחתרת. אולם בזכות קור רוחה הצליחה להביא לשחרורה ובהמשך להשלים את המשימה.

 

וותיקי המחתרת

ה צ ה ר ה

אני החתום מטה , גרעין טוני, נשיא משנה של וותיקי המחתרת היהודית של צרפת, אחראי לשעבר של הארגון היהודי הלוחם תחת השלטון הנאצי בפריז בשנים 1943-1944 .

מצהיר בזאת ש:

יהודית גלר (ז'קלין גותיה במחתרת) ילידת 23.4.25 במץ, מוזל, הייתה תחת פיקודי ב-CORPS-FRANC  של הארגון היהודי הלוחם בפריז וכן באגף המסמכים המזויפים ונטלה חלק בכל הפעולות של המחתרת באומץ ובנחישות וזאת מחודש אוקטובר 1943 ועד לשחרור פריז ב- 26 לאוגוסט 1944 .

 

נעשה בחולון 16 לפברואר 1986

 

תאריך כניסה למחתרת : ינואר 1944

תנועה: הארגון היהודי למאבק 

שמות האחראים: ALBERT AKERBERG  

אני החתום מטה אלברט אקרברג, תושב פריז, ( רובע 17 ) רח' תאודיל ריבו 7, נושא התארים הבאים אביר לגיון הכבוד, צלב הלוחם המתנדב 1939-1945 , צלח הלוחם, צלב הלוחם המתנדב של המחתרת, נושא תעודת לוחם  ותעודת לוחם מתנדב של המחתרת.

מצהיר בזאת שהכרתי בצרפת, פריז, בעת הכיבוש הגרמני את הגב' יהודית מרקוס לבית גלר תושבת פתח תקווה, רח' צה"ל 4 בישראל, והידוע לי בתור אחראי על האזור הצפוני על פעולותיה תחת פיקודי בתור אשת קשר של תנועת הארגון היהודית הלוחם O.J.C. .

אני אישית הייתי מפקד אזור הצפון מראשית שנית 1944 ועד השחרור. במהלך תקופה זו למדתי להעריך את פעולותיה של יהודית גלר וכמי שהכירה מקרוב הריני מעניק לה הצהרה זו.

 

נחתם בפריז, 17 לאפריל 1990

 

אלברט אקרברג

גזבר אגודת וותיקי המחתרת היהודית בצרפת.

כניסה למחתרת ינואר 1941

תנועה : ארגון יהודי למאבק

שם האחראי : קפלוביץ, הידוע "קפל סמואל רנה"

אני החתום מטה סמואל רנה קפלוביץ , המכונה "קפל" רב צבאי בעת מלחמת העולם השנייה (1939-1940 ) ו- רב צבאי של הארגון היהודית הלוחם. אביר לגיון הכבוד בעל עיטור של המחתרת הצרפתית מתגורר כיום בירושלים, רח' הארי 28 , ישראל, מצהיר בזאת שהכרתי בצרפת בעת הכיבוש הגרמני את הגב' יהודית מרקוס לבית גלר המתגוררת כיום ברח' צה"ל 4 ,פתח תקווה, ישראל, וידוע לי שבאותה תקופה בתור תפקודי כאיש דת של הארגון היהודית הלוחם, על השירותים הרבים אשר ביצעה עבור המחתרת מאז חודש אוקטובר 1943 ועד לשחרור פריז כאשת קשר של מוריס לבנברג המכונה "קשו" האחראי על מחלקת המסמכים המזויפים של תנועת השחרור הלאומי ושל לויטננט לוסיין רובל, חברת הארגון היהודי הלוחם וסגן אחראי על CORPS-FRANC  בעת הפעולות הצבאיות שקדמו לשחרור פריז ובעת הקרב על שחרור פריז.

נעצרה ב- 16 למאי 1944  על ידי הגרמנים בקו התפר במולן בעת שנשאה תעודות זהות ותלושי מזון מזויפים בשרות תנועת השחרור הלאומית.

אני שמח לאשר 45 שנה לאחר האירועים, שהגב' יהודית מרקוס לבית גלר, ביצעה את המשימות השונות שהוטלו עליה באומץ ובמסירות הראויים לשבח.

       

להגדלה הקש על התמונה

     Ilan Regev, +972-54-4340843

Email To