אישור השתתפות במחתרת
דף ראשי |  בנימין רדצ'בסקי |  רונית רגב |  מרים ברטוב |  יהודית מרקוס |  עפרה רגב |  נמרוד רגב

Main Page |  Benjamin Radzewski |  Ronit Regev |  Mariam BarTove |  Judith Markus |  Ofra  Regev |  Nimrod Regev

יהודית מרקוס,
חברת הארגון היהודי הלוחם. אחראית על מדור מסמכים מזויפים ועובדת סוציאלית בפריז.
ביצעה עבודות יוצאות דופן בכל הנסיבות וגילתה עוז ונאמנות אבסולוטית.
נטלה חלק פעיל במאבק לשחרור פריז.

הפרויקט הבינאוניברסיטאי לחקר ההעפלה
מרכז המידע


     Ilan Regev, +972-54-4340843

Email To