זימונו של יואל גלר
דף ראשי |  בנימין רדצ'בסקי |  רונית רגב |  מרים ברטוב |  יהודית מרקוס |  עפרה רגב |  נמרוד רגב

Main Page |  Benjamin Radzewski |  Ronit Regev |  Mariam BarTove |  Judith Markus |  Ofra  Regev |  Nimrod Regev

משטרת המחוז          8 למאי 1941
מר גלר יואל,
PASSAGE JEANNE D'ARC – SAINT OUEN
27.11.1920
מוזמן להתייצב, באופן אישי, מלווה בקרוב משפחה או ידיד ב- 14 למאי 1941
בשעה 7:00 בבוקר במשרדי מחוז SAINT OUEN , לבחינת מעמדו.
הנך מתבקש להצטייד בתעודת זהות.
אדם שלא יתייצב ביום ובשעה שנקבעה, צפוי לעונשים החמורים ביותר.

מפקח המשטרה
נא להביא הזמנה זו.

     Ilan Regev, +972-54-4340843

Email To