תעודת שהייה של יואל גלר
במחנה פיטיבייה
דף ראשי |  בנימין רדצ'בסקי |  רונית רגב |  מרים ברטוב |  יהודית מרקוס |  עפרה רגב |  נמרוד רגב

Main Page |  Benjamin Radzewski |  Ronit Regev |  Mariam BarTove |  Judith Markus |  Ofra  Regev |  Nimrod Regev

מחנה שהייה PETHIVIERS
תעודה שהייה
אני החתום מטה, מפקד מחנה מעצר אזרחים PETHIVIERS במחוז LOIRE ,
מאשר שמר GELLER JULES המתגורר ב SAINT OUEN (SEINE) 7 PASSAGE JEANNE D'ARC
שוהה במחנה מאז 14 למאי 1941 וזאת לתקופה בלתי מוגבלת.

פיטיביה , 7 ליולי 1941
מפקח המשטרה

     Ilan Regev, +972-54-4340843

Email To